Image

DUINhal, een winkelcentrum ín het duin

De keuze om een duinlandschap aan te leggen is allesbepalend geweest voor de vorm die de bouwwerken in DUIN hebben aangenomen. Alle ideeën en ontwerpen van Amvest, Klunder, BVR en ZUS zijn dienend aan het landschap. De onstaansgeschiedenis van de DUINhal is hier een perfect voorbeeld van.

In het duin

In de oorspronkelijke schetsen van DUIN stond een traditioneel winkelcentrum getekend. Er zou een boulevard komen met winkels en daarboven een vierlaagse galerijflat met hoogopgaande torens. Naarmate het DUINlandschap meer vorm kreeg, werd duidelijk dat het veel logischer was om het winkelcentrum visueel op te laten gaan in de omgeving. In plaats van een autoweg langs een boulevard, kozen ze voor een ontwerp waarbij de auto te gast is. De winkelboulevard ging op de schop en de grondbeginselen van de DUIN appartementen werden bepaald. Het centrum van DUIN kwam tot leven, bestaande uit een plein met veel groen, een geheel in het duin opgenomen winkelcentrum, een ondergrondse parkeergarage en meerdere woongebouwen. De boulevard werd meer dan een functionele plek die toegang biedt tot winkels en woningen; een autoluw plein in de duinen ontstond, waar je graag even op adem komt. De winkels kregen een plek ín het duin in plaats van óp het duin. Zo werden alle elementen stuk voor stuk ingepast in het landschap. Zelfs de expeditiestraat verdween onder de grond.

Een glooiend dak

De overgangen tussen natuur en de gevelpui zijn gaan glooien. Er kwamen duinglooiingen op het dak en er werd een duin tegen de gevel aan ontworpen, waardoor de DUINhal steeds verder in het duin verdween. Op deze manier bleef het concept van een duinlandschap intact en behielden de achterliggendewoontorens, Het Anker, Het Baken, De Boei en Catamaran, hun uitzicht.

Binnen

De ingangen van de DUINhal verschijnen spontaan in het landschap. De hoofdingang zit herkenbaar in de knik van de voorgevel met de verhoging in het duindak. Deze verhoging met extra dakramen maakt dat er zonlicht valt tot diep in de DUINhal. De entrees van de woontorens zijn opgenomen in een eigen talud. Bewoners achter de DUINhal kunnen over de duinen wandelen naar hun appartement. Je moet stevig in je kuiten zitten, het hoogste punt is 7 meter!

Perfect rond

Het glooiende principe zie je ook terug op het horizontale vlak. Oorspronkelijk liep er een boulevard in een hoek van 90 graden over de dijk, straks loopt de weg langs de appartementen. Om er een glooiing in te brengen wordt deze over de dijk heengelegd, zodat de straat in een ruime bocht om San Francisco heen loopt. Er komt een perfect rond DUINplein, met een mooie groenzone met duinlichamen tegen de gevel aan. Het idee van de glooiende groene plintbebouwingen met daarop woontorens is inmiddels ook overgenomen in het ontwerp van de tegenovergelegen woontoren Havana. Het DUINplein heeft daarmee een figuurlijke en letterlijke afronding gekregen.

Het originele artikel verscheen in een speciale uitgave van de DUINkrant over de DUINhal. Download ‘m hier.