Image

Neem een optie op Het Baken

Download het optieformulier welke volledig ingevuld, ondertekend en ingeleverd dient worden bij Amvest. Dit kan:

  • bij de modelwoning (Duinstraat 31, Almere)
    óf
  • per mail (.pdf) via info@duin.nl.

Op woensdag 10 december zal de loting en toewijzing plaatsvinden. Iedereen die een optieformulier heeft toegezonden zal bericht van ons ontvangen.